ZABIT KATİBİ, İCRA KATİBİ, MÜBAŞİR ALIMINA İLİŞKİN
ADAY LİSTESİ

30/07/2019 | Artvin Medya İletişim Bürosu

GÜNCELLEME TARİHİ : 01.08.2019 ( 3.Madde Güncellenmiştir.)
DUYURU TARİHİ : 30.07.2019

ARTVİN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN;

1- 20 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak olan Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği uygulama sınavına katılacaklara ilişkin listeler aşağıdaki linktedir. Uygulama sınavına katılmaya hak kazananların; 20 Ağustos 2019 tarihinde saat : 09:00’da Artvin Adalet Sarayı Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Uygulama sınavına katılabilmeleri için sınavdan önce bir adet vesikalık fotoğraf ( Zabıt Katipliği ve İcra Katipliğine birlikte müracaat edenlerin ikişer adet vesikalık fotoğraf ) ile birlikte Komisyonumuz kalemine ( Adalet Sarayı 3.Kat.1306 nolu oda) başvurarak sınava giriş belgelerini almaları gerekmektedir. Uygulama sınavına gelirken Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi belgelerin yanı sıra komisyonumuz kaleminden alacakları sınava giriş belgesi ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.

2- Mübaşirlik sınavı için başvuran adaylara ilişkin aday tespit listesi aşağıdaki linktedir. Mübaşirlik sınavı için başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenlerin güvenlik soruşturması yaptırılabilmesi için aşağıda linkte belirtilen;

a) Güvenlik soruşturması formunun iki adet bilgisayar ortamında doldurularak fotoğraf yapıştırılarak imzalanması,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Adli sicil kaydı ( evli olan bayan adayların evlenmeden önceki ve evlendikten sonraki soyadlarına göre adli sicil kaydı çıkartılarak )

d) Askerlik durum belgesi’nın en geç 05.08.2019 tarihine kadar komisyonumuz kalemine ( Adalet Sarayı 3.Kat.1306 nolu oda) teslim etmeleri veya komisyonumuza APS yolu ile en kısa zamanda göndermeleri gerekmektedir.

3- Tüm ünvanlarda sözlü mülakat sınavı 09.09.2019 günü saat: 09:00 Artvin Adliye Sarayı'nda yapılacaktır.

Duyurulur.